Specjalizowane urządzenia firmy Intelweld wyposażane są w interfejs obsługi zapewniający intuicyjną obsługę i diagnostykę maszyny. Obsługa urządzenia nie wymaga przeprowadzania intensywnych szkoleń, dzięki czemu przeszkolenie nowego pracownika trwa zaledwie kilka minut.

Poniżej przedstawiamy kilka autorskich rozwiązań stosowanych w naszych systemach automatyki.


Logowanie i zarządzanie użytkownikami - karty dostępowe RFID

Stosowany przez nas uniwersalny czytnik kart identyfikacji czasu pracy jest w stanie obsłużyć większość dostępnych na rynku kart RFID, dzięki czemu inwestor nie musi wprowadzać nowego standardu kart do naszych maszyn a wykorzystuje karty pracownicze funkcjonujące w zakładzie.

Zalogowanie umożliwia dostęp do funkcji zdefiniowanych dla przypisanego poziomu dostępu.

Najczęściej stosowane poziomy, każdy kolejny zawiera poziom dostępu poprzednika:

  1. operator: praca w cyklu automatycznym, przezbrajanie
  2. utrzymanie ruchu: sterowanie ręczne, wybrane parametry w technologii
  3. nadzór: zarządzanie grupą operator
  4. technolog: zarządzanie grupą nadzór, wszystkie parametry w technologii
  5. administrator: zarządzanie wszystkimi grupami

Samo zarządzanie użytkownikiem, dzięki naszemu autorskiemu systemowi, jest bardzo proste i ogranicza się do wyboru pozycji z listy, edycji imienia
i nazwiska, wyboru poziomu dostępu z listy, zeskanowaniu karty i zapisie użytkownika.

Aktywność użytkownika jest monitorowana i może być logowana do pliku:


Identyfikacja oprzyrządowania - pastylki RFID

W rozbudowanych maszynach często zachodzi potrzeba kontroli zainstalowanego oprzyrządowania w trakcie przezbrojenia. W naszych produktach wykorzystujemy identyfikatory w postaci pastylek RFID.

Autorski system zarządzania przyrządami umożliwia łatwe i szybkie tworzenie i programowania nowych kodów narzędzia.

 W celu zaprogramowania i wprowadzenia do systemu nowego kodu technolog wybiera z listy wolną pozycję a następnie wprowadza nazwę oraz wybiera z list dedykowaną głowicę RFID oraz funkcję przyrządu. Następnie po aktywacji zapisu przykłada do głowicy narzędzie (pastylkę).

Można również przed programowaniem odczytać kod narzędzia lub zweryfikować poprawność zapisywanego kodu.

Wprowadzone narzędzie technolog przyporządkowuje w technologii wybierając je z listy:

Operator wykonując przezbrojenie musi zeskanować odpowiednie narzędzie a następnie zainstalować je na maszynie.

 Niewłaściwie zainstalowane narzędzie sygnalizowane jest kolorem czerwonym:

Maszyna do czasu poprawnego przezbrojenia pozostaje zablokowana.


Systemy kontrolne

W nowoczesnych urządzeniach zgrzewalniczych, proces zgrzewania coraz częściej stanowi tylko fragment procesu technologicznego maszyny. Często spotykanym rozwiązaniem jest również kontrola jakości detali przez rozpoczęciem procesu zgrzewania. Z typowych rozwiązań oferujemy:

- pomiar długości i średnicy rur z dokładnością do 0.1mm

- detekcja orientacji detali

- detekcja poprawności kształtu czujnikami wizyjnymi