Proponujemy naszym klientom zwiększenie ich zysków poprzez zmniejszenie kosztów związanych z produkcją, a konkretnie ograniczeniem nakładów na utrzymanie i modernizację parku maszynowego.

Przeprowadzamy modernizację maszyn bezpośrednio u klienta co daje im następujące korzyści:

  • znaczne skrócenie czasu remontu z kilku miesięcy do pojedynczych tygodni
  • minimalizacja strat związanych z wyłączeniem maszyny z produkcji
  • całkowite wyeliminowanie kosztów związanych z deinstalacją i ponowną instalacją maszyny
  • możliwość wdrożenia i przeszkolenia służb utrzymania ruchu w trakcie prowadzenia prac
  • możliwość bezpośredniego nadzoru klienta nad prowadzonymi pracami

Poniżej przedstawiamy efekt przeprowadzenia kilku takich modernizacji:


Specjalizowana zgrzewarka garbowa M422

Oryginalny stan maszyny: